:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ 111-006 จากสายห้วยแก้ว – เฝ้าไร่ ถึงสาย ห้อยแก้ว – เฝ้าไร้ บ้านทุ่งศาลา , บ้านห้วยเนียม , บ้านห้วยแก้ว ม1 , 6 , 10

วันที่ลงประกาศ: 24 พ.ย. 2564

รายละเอียด:


file

purchases_file_125_2022_12_26_175364.pdf