:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ชม.ถ111-006 จากสายห้วยแก้ว – บ้านเฝ้าไร่ ถึงสาย ห้วยแก้ว – เฝ้าไร่ บ้านทุ่งศาลา, บ้านห้วยเนียม, บ้านห้วยแก้ว

วันที่ลงประกาศ: 2 พ.ย. 2564

รายละเอียด:


file

purchases_file_121_2022_12_26_648590.pdf