:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว

26 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว

หมู่ที่ 6 หมู่บ้านห้วยเนียม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร