:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาขอเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_555_2022_12_24_484186.pdf

catalogs_file_555_2022_12_24_612743.pdf