:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จัดซุ้มนิทรรศการและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงาน Amazing Mae Wang มหัศจรรย์แม่วาง ครั้งที่ 11 ณ ลานกิจกรรมหน้าเทศบาลตำบลแม่วาง

2 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาได้ส่งประกวด และได้รับรางวัล ได้แก่
????รางวัลชนะเลิศการประกวดส้มตำลีลา โดยทีมนารีสากพิฆาต บ้านใหม่สวรรค์
????รางวัลชนะเลิศการประกวดนักร้องท้องที่ท้องถิ่น โดยนายยงยุทธ คำลือ ผช.ผญบ.บ้านห้วยเนียม
????รางวัลชนะเลิศการประกวดรำวงประยุกต์ โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านเหล่าป่าฝาง
????รางวัลชนะเลิศอันดับสามการประกวดการจัดสวนหย่อม
????รางวัลชมเชยการประกวดรำวงประยุกต์ โดยกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านริมขาน
????รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่การประกวดแม่บ้านงาม โดยนางสุกัญญา ชนะกิจ ตัวแทนจากบ้านเหล่าป่าฝาง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร