:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

16 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดโสภารราม (วัดหัวฝาย) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร