องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  การรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562   อ่าน 22 คน
  ประสัมพันธ์ เพิ่มเติมช่องทางการชำระภาษี   อ่าน 21 คน
  ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2562   อ่าน 18 คน
  แจ้งเตือนการชำระภาษี   อ่าน 54 คน
  ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2561   อ่าน 103 คน
  ประชาสัมพันธ์และแนะนำ การชำระและรับชำระภาษี ประจำปี 2560   อ่าน 62 คน
  ประชาสัมพันธ์แนะนำ และการชำระภาษี ประจำปี 2559   อ่าน 242 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   อ่าน 241 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   อ่าน 394 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   อ่าน 561 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   อ่าน 651 คน
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2554   อ่าน 589 คน
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.