องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
  แผนการจัดหาพัสดุ 2561   อ่าน 26 คน
  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561   อ่าน 31 คน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561   อ่าน 38 คน
  แผนการจัดหาพัสดุ 2562   อ่าน 51 คน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 297 คน
  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 249 คน
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน 446 คน
  แผนดำเนินงานประจำปี 2556   อ่าน 647 คน
  แผนดำเนินงานประจำปี 2555   อ่าน 618 คน
  แผนดำเนินการประจำปี 2553   อ่าน 719 คน
  แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   อ่าน 665 คน
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.