องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
 
image-1
 
ปัญหาขยะ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:11:36 น. อ่าน 27 คน
ปัญหาขยะแก้ไขได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน...
 
image-1
 
รู้ทันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08:23:01 น. อ่าน 35 คน
รู้ทันโรคไข้เลือดออก...
 
image-1
 
รวมพลังคนไทยไม่โกง
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08:32:29 น. อ่าน 31 คน
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย...
 
image-1
 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:28:45 น. อ่าน 34 คน
ป้องกันโรคไข้เลือดออก...
 
image-1
 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:29:59 น. อ่าน 29 คน
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็น หมู่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง...
 
image-1
 
อายุยืน ทำอย่างไร ? (เผ่าเอสกิโม Vs เผ่าฮันซา) นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:40:53 น. อ่าน 62 คน
อายุยืน ทำอย่างไร ? (เผ่าเอสกิโม Vs เผ่าฮันซา) นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ...
 
image-1
 
นมวัว กินแล้วเป็นโรค ? นพ.ตนุพล วิรุฬการุญ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:37:59 น. อ่าน 31 คน
นมวัว กินแล้วเป็นโรค ? นพ.ตนุพล วิรุฬการุญ ...
หน้า : 1


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.