องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 หน้าแรก
 
image-1
 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 หมูที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:27:27 น. อ่าน 2 คน
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 หมูที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม้ ...
 
image-1
 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 หมูที่ 1 บ้านทุ่งศาลา
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:26:08 น. อ่าน 0 คน
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 หมูที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ...
 
image-1
 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:38:46 น. อ่าน 3 คน
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ...
 
image-1
 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลยตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:11:56 น. อ่าน 1 คน
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 หมู่ที่ 9บ้านสันปูเลย ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ...
 
image-1
 
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:10:09 น. อ่าน 4 คน
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง ...
 
image-1
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10:02:19 น. อ่าน 12 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอประชาสัมพันธ์การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประช...
 
image-1
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:49:16 น. อ่าน 30 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาขอประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ่รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
image-1
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:20:54 น. อ่าน 39 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ...
 
image-1
 
ประกาศเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ โครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:58:12 น. อ่าน 51 คน
เชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์ โครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลยหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ วัดรัษีสุธาราม เวลา 09.00 น. ...
 
image-1
 
ประกาศเชิญเข้าร่วมโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:07:29 น. อ่าน 38 คน
ชิญเข้าร่วมโครงการขุดลอกลำเหมืองสันปูเลย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา เวลา 08.30 น. ณ เหมืองฝายสันปูเลย ...
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10


กระทรวงมหาดไทย


ทำเนียบรัฐบาลไทย


สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ผู้ว่าพบประชาชน


ไทยตำบล


กองทุน สปสช.