ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
2,742
เดือนที่แล้ว
1,893
ปีนี้
22,839
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
76,126
ไอพี ของคุณ
44.192.254.246
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
02 เมษายน 2562

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
04 มีนาคม 2562

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
03 มกราคม 2562

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
03 มกราคม 2562

ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

นายดนัย แสงอรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองข้าราชการร่วมกับภาคีทุกส่วนให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกระตุ้นเตือนให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักใน ผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมไปถึงปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

 

07 ธันวาคม 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
06 ธันวาคม 2561

ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561

05 ธันวาคม 2561

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
03 ธันวาคม 2561

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
02 พฤศจิกายน 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
01 พฤศจิกายน 2561

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง การปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
10 ตุลาคม 2561

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
02 ตุลาคม 2561

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
02 ตุลาคม 2561

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
02 ตุลาคม 2561

|<<<.....5678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9 / 10  (140 รายการ)