ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
2,742
เดือนที่แล้ว
1,893
ปีนี้
22,839
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
76,126
ไอพี ของคุณ
44.192.254.246
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

เรื่อง   แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

22 ตุลาคม 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง สำรวจลูกน้ำยุงลาย พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ณ บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

22 ตุลาคม 2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

               ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานปลัด  จำนวน 1 อัตรา   

   

  1. พนักงานจ้างทั่วไป 

                1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)                     จำนวน  1  อัตรา

                2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข)                  จำนวน  1 อัตรา

                3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)                จำนวน  1  อัตรา

                4 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป กองช่าง)       จำนวน  1  อัตรา

                5 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสาธารณูปโภค)               จำนวน  1  อัตรา

                6 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานการศึกษาปฐมวัย)           จำนวน  2  อัตรา

                                                    

15 ตุลาคม 2563

แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
15 ตุลาคม 2563

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2563

09 ตุลาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 สายฝายน้ำบ่อทิพย์(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านเหล่าป่าฝาง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 สายฝายน้ำบ่อทิพย์(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านเหล่าป่าฝาง วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

07 ตุลาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยการทำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง) บ้านสันโป่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยการทำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง) บ้านสันโป่ง วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

07 ตุลาคม 2563

วันป้องกันโลกพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี มีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 8 เดือนก.ย. ปี 2550 โดยองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงดูสุนัขให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า สร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันครบรอบการเสียชีวิตของหลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้คิดค้นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

28 กันยายน 2563

สิทธิของประชาชน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
22 กันยายน 2563

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครวการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 10 ซอย 5/2 ต่อจากบ้านนายปรีดา นามโสภา จนถึงเขตหัวบ้าน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครวการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 10 ซอย 5/2 ต่อจากบ้านนายปรีดา นามโสภา จนถึงเขตหัวบ้าน วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว

10 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

01 กันยายน 2563

รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 111 8392

14 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อ ไปปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถังวันที่ 9 กันยายน 2563

11 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อ ไปปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

11 สิงหาคม 2563

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
25 มิถุนายน 2563

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 10  (140 รายการ)