ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
167
เดือนนี้
2,742
เดือนที่แล้ว
1,893
ปีนี้
22,839
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
76,126
ไอพี ของคุณ
44.192.254.246
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่)  จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข) จำนวน  1  อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 7 พฤษาคม 2564 ในวันเวลาราชการการ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 489 416 ต่อ 18

 

08 เมษายน 2564

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

22 มกราคม 2564

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่องรายชื่อผู้มีสิธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ ),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ทำการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2 ) เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 19  มกราคม 2564  เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

13 มกราคม 2564

ตรวจสอบผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

สามารถตรวจสอบผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ได้ผ่าน QR Code โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

 

13 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ผู้เสียภาษี คือ ผู้เป็นเข้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ

-  ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  2563


-  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์    เดือนมกราคม  2564 


-  แจ้งการประเมินภาษี    เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  2564


-  ชำระภาษี  เดือนมีนาคม - เมษายน  2564


ภาษีป้าย

ผู้เสียภาษี คือ ผู้เป็นเจ้าของป้าย และผู้ครอบครองป้าย

ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564


ติดต่อสอบถาม 053-489-416  ต่อ 13 หรือ 086-4561417  (โฆษิต  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)

05 มกราคม 2564

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
29 ธันวาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกเอนกประสงค์ อบต.ดอนเปา ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
24 ธันวาคม 2563

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข) จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสันทนาการ) จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ ศพด.) จำนวน  1  อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 24 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการการ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 489 416 ต่อ 18

 

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ทำการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1 ) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

18 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบผลคะแนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

สามารถตรวจสอบผลคะแนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) ได้ผ่าน QR Code โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564

09 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเอาจึงขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

URL เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

09 พฤศจิกายน 2563

 รายงานผลการตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

 รายงานผลการตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 

02 พฤศจิกายน 2563

การประชุมควบคุมและป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) บ้านริมขาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมการประชุมการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) พร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ สำนักสงฆ์บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

23 ตุลาคม 2563

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 10  (140 รายการ)