ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
267
เดือนที่แล้ว
3,208
ปีนี้
31,398
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
51,073
ไอพี ของคุณ
3.216.79.60


ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข) จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสันทนาการ) จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ ศพด.) จำนวน  1  อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 24 ธันวาคม 2563 ในวันเวลาราชการการ 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 489 416 ต่อ 18

 

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ทำการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1 ) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

18 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบผลคะแนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

สามารถตรวจสอบผลคะแนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) ได้ผ่าน QR Code โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2564

09 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเอาจึงขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

URL เว็บไซต์ http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

09 พฤศจิกายน 2563

การประชุมควบคุมและป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) บ้านริมขาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมการประชุมการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) พร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ สำนักสงฆ์บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

23 ตุลาคม 2563

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

เรื่อง   แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

22 ตุลาคม 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง สำรวจลูกน้ำยุงลาย พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ณ บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

22 ตุลาคม 2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

               ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานปลัด  จำนวน 1 อัตรา   

   

  1. พนักงานจ้างทั่วไป 

                1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)                     จำนวน  1  อัตรา

                2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข)                  จำนวน  1 อัตรา

                3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)                จำนวน  1  อัตรา

                4 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป กองช่าง)       จำนวน  1  อัตรา

                5 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสาธารณูปโภค)               จำนวน  1  อัตรา

                6 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานการศึกษาปฐมวัย)           จำนวน  2  อัตรา

                                                    

15 ตุลาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 สายฝายน้ำบ่อทิพย์(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านเหล่าป่าฝาง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 สายฝายน้ำบ่อทิพย์(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านเหล่าป่าฝาง วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

07 ตุลาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยการทำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง) บ้านสันโป่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยการทำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (เขตติดต่อเทศบาลตำบลแม่วาง) บ้านสันโป่ง วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

07 ตุลาคม 2563

วันป้องกันโลกพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี มีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 8 เดือนก.ย. ปี 2550 โดยองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงดูสุนัขให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า สร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันครบรอบการเสียชีวิตของหลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้คิดค้นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

28 กันยายน 2563

สิทธิของประชาชน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
22 กันยายน 2563

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครวการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 10 ซอย 5/2 ต่อจากบ้านนายปรีดา นามโสภา จนถึงเขตหัวบ้าน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครวการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 10 ซอย 5/2 ต่อจากบ้านนายปรีดา นามโสภา จนถึงเขตหัวบ้าน วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว

10 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (112 รายการ)