ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
2,914
เดือนที่แล้ว
3,516
ปีนี้
26,527
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
79,814
ไอพี ของคุณ
3.238.204.31
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (พ.ศ. 2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (พ.ศ. 2566-2570)

01 ตุลาคม 2564

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
30 กันยายน 2564

 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
30 กันยายน 2564

คู่มือการปฏิบัตองานด้านพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
13 กันยายน 2564

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
31 สิงหาคม 2564

เผยแพร่วีดิทัศน์ผมสัมฤทธิ์ของการดำเนินตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในองค์กร รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัยในการเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยในการบรรลุวิสับทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์

http://nscr.nesdb.go.th

03 สิงหาคม 2564

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
30 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
13 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 18 ชั่วโมงแบบออนไลน์ (e-learning),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้อต้น 18 ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครหรือประชาชนที่มีความสนใจได้เข้าถึงหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 

04 มิถุนายน 2564

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อนเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปีงบประมาณ 2564

27 พฤษภาคม 2564

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ทำการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3 ) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 24  พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น 

 

19 พฤษภาคม 2564

ตรวจสอบผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

สามารถตรวจสอบผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) ได้ผ่าน QR Code หรือทางลิ้งค์ https://script.google.com/macros/s/AKfycbwbeZiPjvOnavnGr67kAiIr0GCHrUIvpg-aHMUDmzDXiV4wS2A/exec?fbclid=IwAR2108N8R0ZXHNytLixerY49kG8yDjdLCZbXEQftibsL-o1vsKvxrTu7cDE โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

 

19 พฤษภาคม 2564

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

12 พฤษภาคม 2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
12 พฤษภาคม 2564

QR CODE กลุ่มไลน์ภาษี  อบต.ดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ท่านสามารถสแกน QR CODE กลุ่มไลน์ภาษี อบต.ดอนเปา เพื่อ สอบถามรายละเอียดข้อมูล ต่าง ๆ การชำระภาษี รวมถึงจะได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

11 พฤษภาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (143 รายการ)