ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,729
เดือนที่แล้ว
2,879
ปีนี้
24,087
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
43,762
ไอพี ของคุณ
3.234.143.26


ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครวการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 10 ซอย 5/2 ต่อจากบ้านนายปรีดา นามโสภา จนถึงเขตหัวบ้าน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครวการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ หมู่ที่ 10 ซอย 5/2 ต่อจากบ้านนายปรีดา นามโสภา จนถึงเขตหัวบ้าน วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว

10 กันยายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

01 กันยายน 2563

รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 111 8392

14 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อ ไปปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถังวันที่ 9 กันยายน 2563

11 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์จะทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อ ไปปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 

11 สิงหาคม 2563

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
25 มิถุนายน 2563

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 (วันที่ 26 มิถุนายน 2563) เพือสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด และวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างใกลจากยาเสพติดให้แก่ประชาชน

25 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์การป้อกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

การระบาดของโรคไข้เลือดออก สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมาในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ดังนั้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่าลืมป้องกันตนเองและดูแลคนที่คุณรักจากยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคด้วยนะครับ

29 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

29 พฤษภาคม 2563

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

26 พฤษภาคม 2563

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
01 พฤษภาคม 2563

หลักสูตรสถานศึกษาศพด.อบต.ดอนเปา ปี 62,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

หลักสูตรสถานศึกษาศพด.อบต.ดอนเปา ปี 62

09 เมษายน 2563

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
03 เมษายน 2563

หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.อบต.ดอนเปา ปี62 อายุ 3-6 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.อบต.ดอนเปา ปี62 อายุ 3-6 ปี

01 เมษายน 2563

หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.อบต.ดอนเปา ต่ำกว่า ๓ ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

หลักสูตรสถานศึกษา ศพด.อบต.ดอนเปา ต่ำกว่า ๓ ปี

01 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (98 รายการ)