ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
2,849
เดือนที่แล้ว
2,849
ปีนี้
27,837
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
47,512
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249
ว่าที่ร้อยตรีกัมปนาท อิ่มอมรพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางธิดาพร อุ่นคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสุมาลี ปัญญา
ครู คศ.1นางนิภา อินทะมูล
ครู คศ.1นายเฉลิมชัย แต้มฉลาด
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวเกรียงไกร อินทะมูล
ผู้ดูแลเด็กนางสาวบุญนา มณีรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก


นางจินตนา ธนพัฒพงศ์นันท์
คนงานทั่วไปนางจันทร์ฉาย แสนป้อ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวทัศนีย์ ยี่บัว
คนงานทั่วไปประหยัด จิตรธนสุริยะกุล
พนักงานจ้างเหมา