ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
2,055
เดือนที่แล้ว
2,112
ปีนี้
4,167
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
23,842
ไอพี ของคุณ
3.94.202.172
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา


นายณรงค์ อินต๊ะผัด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอรนุช เรือนแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ


นายเสกสรร หน่อแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุพรรณศิริ สมนา
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวชนกนันท์ ทันใจ
นักทรัพยากรบุคคล


นายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง
นักวิชาการเกษตร


นางพรพนา ครองสวาท
เจ้าพนักงานธุรการ


นายพิพัฒน์ เสนคราม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายพิษณุ ปัญญาแก้ว
พนักงานขับรถ


นายจรัญ บุญตัน
พนักงานสูบน้ำ


นายอรรถสิทธิ์ บุญญาศรี
พนักงานดับเพลิง


นางมินตรา เป๊กศรี
คนงานทั่วไป


นางสาวอุราลักษณ์ กาบแก้ว
คนงานทั่วไป


นายวิรัตน์ มาละกะ
จ้างเหมาเวรยาม


นายณัฐพงษ์ ใจใหม่
คนงานทั่วไป


นายศักดิกร บุตรศรีมา
คนงานทั่วไป


นาย ทรงวิทย์ จันทร์งาม
คนงานทั่วไป


นาย พิสิษฐ์ กองคำ
คนงานทั่วไป


นาย ไกรวิชญ์ วัดตินา
จ้างเหมาบริการ


นาย สุ่ม กันทะมัง
จ้างเหมาบริการ


นางสาวอนัญญา สมจันทร์
จ้างเหมาบริการ