ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
3,036
เดือนที่แล้ว
3,090
ปีนี้
30,095
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
117,968
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31
ลำดับรายการวันที่
1กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.ดอนเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 ม.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 4 ต.ค. 2564
3นโยบายการตรวจสอบภายใน อบต.ดอนเปา1 ต.ค. 2564
4แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 ก.ย. 2564
5แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567)28 ก.ย. 2564
6รายงานผลการฝึกอบรม โครงการกลยุทธ์ขั้นตอนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน21 เม.ย. 2564
7รายงานผลการฝึกอบรม โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน17 มี.ค. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อบต.ดอนเปา8 ม.ค. 2564

1