ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
153
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
2,076
เดือนที่แล้ว
3,590
ปีนี้
2,076
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
89,949
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 256514 ก.ย. 2564
2ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ครั้งที่ 2 ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
3ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 1-24 วันที่ 4 พฤษภาคม 2553)6 พ.ค. 2564
4ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้้ง พนง.ส่วนตำบลใดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.25616 พ.ค. 2564
5ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง)6 พ.ค. 2564
6ประกาศ กจ.กท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.25616 พ.ค. 2564
7ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.25586 พ.ค. 2564
8ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิีการประเมินการปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25636 พ.ค. 2564
9หลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น19 พ.ค. 2563
10ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)8 พ.ค. 2563
11ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)8 พ.ค. 2563
12ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลา และการมาปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา29 เม.ย. 2563

1