ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



TAX Smile

QRCodeTAXsmile



ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
77
เดือนนี้
3,554
เดือนที่แล้ว
3,437
ปีนี้
14,130
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
33,805
ไอพี ของคุณ
3.231.220.225
ลำดับรายการวันที่
1ขั้นตอนการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต13 พ.ค. 2563
2แผนผังขั้นตอนการบริการไฟฟ้าสาธารณะ13 พ.ค. 2563
3พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง21 ม.ค. 2563
4หลักการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)3 เม.ย. 2562
5แนวทางการลงโทษทางวินัย3 เม.ย. 2562
6งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์3 เม.ย. 2562
7คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน3 เม.ย. 2562
8คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ3 เม.ย. 2562
9คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ3 เม.ย. 2562
10คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน3 เม.ย. 2562
11คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย3 เม.ย. 2562
12คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย3 เม.ย. 2562
13คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.393 เม.ย. 2562
14คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.213 เม.ย. 2562
15คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร3 เม.ย. 2562
16คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.213 เม.ย. 2562
17คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ3 เม.ย. 2562
18คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ3 เม.ย. 2562
19คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ3 เม.ย. 2562
20คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ3 เม.ย. 2562

12  >> >|