ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,603
เดือนที่แล้ว
2,112
ปีนี้
3,715
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
23,390
ไอพี ของคุณ
34.226.244.70
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง21 ม.ค. 2563
2หลักการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)3 เม.ย. 2562
3แนวทางการลงโทษทางวินัย3 เม.ย. 2562
4งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์3 เม.ย. 2562
5คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน3 เม.ย. 2562
6คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ3 เม.ย. 2562
7คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ3 เม.ย. 2562
8คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน3 เม.ย. 2562
9คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย3 เม.ย. 2562
10คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย3 เม.ย. 2562
11คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.393 เม.ย. 2562
12คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.213 เม.ย. 2562
13คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร3 เม.ย. 2562
14คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.213 เม.ย. 2562
15คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ3 เม.ย. 2562
16คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ3 เม.ย. 2562
17คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ3 เม.ย. 2562
18คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ3 เม.ย. 2562
19คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน3 เม.ย. 2562
20คู่มือประชาชน การขอใบรับรองก่อสร้าง3 เม.ย. 2562

12  >> >|