ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,386
เดือนที่แล้ว
2,632
ปีนี้
1,386
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
21,061
ไอพี ของคุณ
3.83.32.171
ลำดับรายการวันที่
1หลักการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)3 เม.ย. 2562
2แนวทางการลงโทษทางวินัย3 เม.ย. 2562
3งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์3 เม.ย. 2562
4คู่มือประชาชน การโอนใบอนุญาตสถานีน้ำมัน3 เม.ย. 2562
5คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ3 เม.ย. 2562
6คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ3 เม.ย. 2562
7คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน3 เม.ย. 2562
8คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย3 เม.ย. 2562
9คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย3 เม.ย. 2562
10คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.393 เม.ย. 2562
11คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.213 เม.ย. 2562
12คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร3 เม.ย. 2562
13คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.213 เม.ย. 2562
14คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ3 เม.ย. 2562
15คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ3 เม.ย. 2562
16คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ3 เม.ย. 2562
17คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ3 เม.ย. 2562
18คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน3 เม.ย. 2562
19คู่มือประชาชน การขอใบรับรองก่อสร้าง3 เม.ย. 2562
20คู่มือประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง3 เม.ย. 2562

12  >> >|