ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
667
เดือนที่แล้ว
3,667
ปีนี้
31,663
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
84,950
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน12 พ.ค. 2564
2แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256430 ต.ค. 2563
3งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 256328 ต.ค. 2563
4รายงานการรับจ่ายเงินเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563
5แผนการใช้จ่ายเงินรวมปี 2562 อบต.ดอนเปา15 ก.ค. 2563
6งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ30 เม.ย. 2563
7งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี256230 เม.ย. 2563
8รายงานสถานะการเงินปี256227 ก.พ. 2563
9งบรับจ่ายเงินปี256227 ก.พ. 2563
10งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี256230 ม.ค. 2563
11แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256320 ต.ค. 2562
12งบแสดงฐานะการเงินประจำปี25611 พ.ย. 2561
13รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25615 ต.ค. 2561
14รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2558

1