ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,380
เดือนที่แล้ว
4,148
ปีนี้
25,349
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
113,222
ไอพี ของคุณ
35.172.223.251
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา9 มี.ค. 2564
2ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)9 มี.ค. 2564
3การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา12 พ.ค. 2563
4ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา พ.ศ. 25615 มิ.ย. 2562
5ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 25616 ต.ค. 2561
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ27 ก.ย. 2561
7ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปี 25616 ม.ค. 2561
8ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง เจนตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น10 พ.ย. 2560
9ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส6 ต.ค. 2560
10ข้อบังคับ อบต.ดอนเปา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา6 ต.ค. 2560

1