ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
316
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
ระบบชำระภาษี


-:- ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
-:- แบบโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านกาด-เฝ้าไร่ กว้าง 6 เมตร ความยาวรวม 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร  
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
-:-  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  
-:- รณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 
การประชุมกองการศึกษาและวัฒนธรรมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการห้องสมุดเคลื่่อนที่ แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
-:-  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
-:- สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านห้วยแก้ว - เฝ้าไร่ 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารประกอบอาหาร ศพด.อบต.ดอนเปา 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ทางเข้าป่าช้า  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 3  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง  
-:- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 8  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ลำเหมืองห้วย  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
วัดดอยสัพพัญญู (พระเจ้า 4 ทิศ)

ไม้กวาดทางมะพร้าว กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 9 
ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา
กลุ่มถักเชือกร่ม บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา

ระบบงานต่างๆร้องเรียนร้องทุกข์ร้องเรียนทุจริตสำรวงความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม