ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
379
เดือนที่แล้ว
3,208
ปีนี้
31,510
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
51,185
ไอพี ของคุณ
3.216.79.60นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภา อบต.ดอนเปา

นายจรูญ แสนป้อ
รองประธานสภา อบต.ดอนเปา


นายจักรพันธ์ ใจใหม่
สมาชิกสภาอบต.หมู่1


นายพิภพ แสนสิทธิ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่1


นายวิทยา อุปนันท์
สมาชิกสภาอบต.หมู่2


นายยงยุทธ์ วังศรี
สมาชิกสภาอบต.หมู่2


นายสุเมธ สิทธิมูล
สมาชิกสภาอบต.หมู่3


นางสังวาลย์ สิทธิมูล
สมาชิกสภาอบต.หมู่3


ว่าง
ส อบต. หมู่5


นายเกรียงไกร กิตติวีระ
สมาชิกสภาอบต.หมู่6


นายธนกฤต วงค์เมืองใจ
สมาชิกสภาอบต.หมู่6


นายพูลทอง สกุลจันทร์งาม
สมาชิกสภาอบต.หมู่7


นางพิมพิลา นันตะแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่7


นายกษิดิ์เดช ชัยชนะมงคล
สมาชิกสภาอบต.หมู่8


นายนิวัตร สุยะเรือน
สมาชิกสภาอบต.หมู่8


นายวิทยา มูลลิ
สมาชิกสภาอบต.หมู่9


นายชัยยะ เหมือนเผ่า
สมาชิกสภาอบต.หมู่10


นายปรีดา นามโสภา
สมาชิกสภาอบต.หมู่10