ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
983
เดือนที่แล้ว
2,152
ปีนี้
17,719
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
37,394
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย  ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  มีพัฒนาการสมวัย ทั้ง 4 ด้าน  คือด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา

31 มกราคม 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน ทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรเนื่องในวันกองทัพไทย ณ.ลานอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวฯ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ 

29 มกราคม 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื่อส่งให่้เด็ก  เยาวชน มีกล้าคิด  กล้าแสดงออก  รวมทั้งให้ประชาชนตำบลดอนเปาตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

11 มกราคม 2563

กองช่างร่วมจิตอาสาภารกิจซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุลูกเห็บ ตำบลทุ่งปี้ วันที่ 2-3 มกราคม 2563 

07 มกราคม 2563

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน  และยึดหลักธรรมมาธิบาลในการให้บริการประชาชน  รวมทั้งเสริมสร้างเทคนิคการทำงานเป็นทีม

20 ธันวาคม 2562

เพื่อให้ครูมีสื่ออุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน

15 ธันวาคม 2562

กองการศึกษาฯ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ได้จัดทำโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมัพัฒนาการสมวัย  ทั้ง ๔ ด้าน

08 ตุลาคม 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 กองการศึกษาฯ  ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยการปั่นจักรยานฯ  โดยมัวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทีั้ง 4 ด้าน  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

14 กันยายน 2562

9 ก.ย. 2562  คณะอนุกรรมการภาคีเชียงใหม่  เพื่อปฎิรูปการศึกษา  ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ ENGLISH   FOR  LISH   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

10 กันยายน 2562

7  กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ได้ดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา  ร่วมใจ  ไร้ความรุนแรง  ปี 2562  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

10 กันยายน 2562

วันที่  27 สิงหาคม 2562 งานสาธารณสุข อบต.ดอนเปา ร่วมกับ ผู้นำชุมชน  กลุ่ม อสม. ประชาชน และโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง จัดกิจกรรม Big Claning Day บริเวณวัดรังษีสุทธารามและโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนเปา

03 กันยายน 2562

23 ส.ค. 62 กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2562 ณ วัดบ้านใหม่ปางเติม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำรู้ที่ได้จาการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไปในสังคม

23 สิงหาคม 2562

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม สามสายใย สามวัน Walk Rally ณ.โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้าน

19 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารที่ต้องการอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเพิ่มคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของส่วนราชการ โดยมีผู็เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

16 สิงหาคม 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่และทางสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะและตัดกิ่งต้นไม้ บริเวณสองข้างทาง ถนนสายสันคะยอมน้ำบ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

 
09 สิงหาคม 2562

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 6  (85 รายการ)