ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
155
เดือนนี้
3,844
เดือนที่แล้ว
3,437
ปีนี้
14,420
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
34,095
ไอพี ของคุณ
18.232.38.214


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคระบาดโควิด 19 แก่ผู้นำชุมชน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักและป้องกันตัวเองจากโรคโควิด 19 

20 เมษายน 2563

16 เมษายน 2563

16 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัด มอบหน้ากากผ้าแก่ตัวแทนหมู่บ้านเพื่อแจกประชาชนในพื้นที่#ขอขอบคุณทีมจิตอาสาแต่ละหมู่บ้านที่ช่วยกันเย็บหน้ากากผ้า มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

28 มีนาคม 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ได้จัดอบรมทีมครู ก. เพื่อจัดทำหน้ากากผ้า ณ.วัดรังษีสุทธาราม

12 มีนาคม 2563

ระหว่างดำเนินการ โครงการคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว

02 มีนาคม 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 งานนโยบายและแผน อบรมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564 ณ.ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย

25 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย  ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  มีพัฒนาการสมวัย ทั้ง 4 ด้าน  คือด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา

31 มกราคม 2563

วันที่ 18 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน ทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรเนื่องในวันกองทัพไทย ณ.ลานอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวฯ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ 

29 มกราคม 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื่อส่งให่้เด็ก  เยาวชน มีกล้าคิด  กล้าแสดงออก  รวมทั้งให้ประชาชนตำบลดอนเปาตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

11 มกราคม 2563

กองช่างร่วมจิตอาสาภารกิจซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุลูกเห็บ ตำบลทุ่งปี้ วันที่ 2-3 มกราคม 2563 

07 มกราคม 2563

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน  และยึดหลักธรรมมาธิบาลในการให้บริการประชาชน  รวมทั้งเสริมสร้างเทคนิคการทำงานเป็นทีม

20 ธันวาคม 2562

เพื่อให้ครูมีสื่ออุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน

15 ธันวาคม 2562

กองการศึกษาฯ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ได้จัดทำโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมัพัฒนาการสมวัย  ทั้ง ๔ ด้าน

08 ตุลาคม 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 กองการศึกษาฯ  ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยการปั่นจักรยานฯ  โดยมัวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทีั้ง 4 ด้าน  ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

14 กันยายน 2562

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 6  (77 รายการ)