ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,710
เดือนที่แล้ว
3,013
ปีนี้
18,019
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
71,306
ไอพี ของคุณ
3.236.124.56
สำรวจสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เพื่อปรังปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

สำรวจสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เพื่อปรังปรุงห้องน้ำให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างระบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม "แผนปฏิบัติการประเด็นผู้สูงอายุ" (สสส.)

06 กรกฎาคม 2564

โครงการเยี่ยมบ้าน และติดตามสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและผู้พิการบ้านห้วยแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 4 มิถุนายน 2564

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 10  ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน และติดตามสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและผู้พิการบ้านห้วยแก้ว โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

04 กรกฎาคม 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

02 กรกฎาคม 2564

โครงการสร้างแลนด์มาร์กท่องเที่ยวบ้านดอนเปา ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564  เวลาประมาณ 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดยนายณรงค์ อินต๊ะผัด

หัวหน้าสำนักปลัดเป็นประธาน พร้อมด้วยนายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง นักวิชาการเกษตรฯ และคณะ

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการสร้างแลนด์มาร์กท่องเที่ยวบ้านดอนเปา

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

29 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบ้านใหม่สวรรค์,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 27 มิถุนายน 2564

กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบ้านใหม่สวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

27 มิถุนายน 2564

โครงการสำนักงานน่าอยู่ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.ดอนเปา (5ส) ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ 2564 งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จัดทำโครงการสำนักงานน่าอยู่ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.ดอนเปา (5ส) เวลา 09.00น. ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุ อบต.ดอนเปา 

25 มิถุนายน 2564

เคาะประตู สู้ COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
วันที่ 17 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดยนายดนัย แสงอรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งศาลา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยเนียม ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด 19 เพื่ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคระบาดและพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ณ บ้านห้วยเนียม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

17 มิถุนายน 2564

เคาะประตู สู้ COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
วันที่ 17 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดยนายดนัย แสงอรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งศาลา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านสันปูเลย ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด 19 เพื่ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคระบาดและพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ณ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

17 มิถุนายน 2564

เคาะประตู สู้ COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
วันที่ 16 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดยนายดนัย แสงอรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งศาลา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่สวรรค์ ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด 19 เพื่ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคระบาดและพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ณ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2564

เคาะประตู สู้ COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
วันที่ 16 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดยนายดนัย แสงอรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งศาลา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด 19 เพื่ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคระบาดและพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ณ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2564

เคาะประตู สู้ COVID-19,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
วันที่ 15 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดยนายดนัย แสงอรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งศาลา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งศาลา ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด 19 เพื่ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคระบาดและพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้นหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 ณ บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

15 มิถุนายน 2564

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีเพื่อป้องกัน/ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง และศพด.อบต.ดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่พ่นเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนการเปิดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

11 มิถุนายน 2564

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ครั้้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 11 /6/2564   ศพด.อบต.ดอนเปา  ไดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ครั้้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

11 มิถุนายน 2564

อบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 - 15.30 น. งานส่งเสริมงานเกษตร นำโดยนายณัฐนภธัช ปัญญาฟอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ร่วมกันประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยนางขวัญดาว สุขเกษม ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

11 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมบริหารสถานศึกษาศพด.อบต.ดอนเปา  อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศพด.อบต.ดอนเปา   ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ศพด.อบต.ดอนเปา  พิจารณาร่างแผนพัมนาการศึกษา(พ.ศ. 2566-2570 )  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของศพด.อบต.ดอยนเปา

09 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (226 รายการ)