ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
174
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
2,914
เดือนที่แล้ว
3,516
ปีนี้
26,527
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
79,814
ไอพี ของคุณ
3.238.204.31
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2566) ระหว่างวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2566) ระหว่างวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

26 ตุลาคม 2564

ส่งมอบของสนับสนุนศูนย์แยกกักชุมชนอำเภอแม่วาง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายดนัย แสงอรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าได้นำส่งมอบของสนับสนุน ศูนย์แยกกักชุมชนอำเภอแม่วาง ประกอบ เตียงกระดาษ จำนวน 15 ชุด ที่นอน หมอน มุ้งครอบ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน พัดลมตั้งโต๊ะ อย่าละจำนวน 15 ชุด ปลั๊กพ่วงจำนวน 3 เมตร จำนวน 45 ชุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 ตุลาคม 2564

อบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ 2 ต.ดอนเปา (กองทุนฝ้าย),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

อบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ 2 ต.ดอนเปา (กองทุนฝ้าย) วันที่ 8 ตุลาคม 2564

08 ตุลาคม 2564

อบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านทุ่งศาลา หมู่ 1 ต.ดอนเปา (โคมยี่เป็ง),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

อบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านทุ่งศาลา หมู่ 1 ต.ดอนเปา (โคมยี่เป็ง) วันที่ 7 ตุลาคม 2564 

07 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่่อการเรียนการสอน ครั้้งที 2  ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2564  ศพด.อบต.ดอนเปา ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่่อการเรียนการสอน ครั้้งที 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

16 กันยายน 2564

มอบทุนการศึกษา  ให้กับเด็กปฐมวัยศพด.อบต.ดอนเปา  ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วัน ที่ 16  กันยายน 2564  ศพด.อบต.ดอนเปา  ได้ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยของศพด.อบต.ดอนเปา  จำนวน 8 คน  ตามที่ได้รับทุนการศึกษาของโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่

16 กันยายน 2564

อบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านสันปูเลย หมู่ 9 ต.ดอนเปา (ไม้กวาดทางมะพร้าว),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

อบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านสันปูเลย หมู่ 9 ต.ดอนเปา (ไม้กวาดทางมะพร้าว)

10 กันยายน 2564

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

10 กันยายน 2564

อบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านห้วยแก้ว หมู่ 10 ต.ดอนเปา (ไม้กวาด),องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

อบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านห้วยแก้ว หมู่ 10 ต.ดอนเปา (ไม้กวาด)

09 กันยายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

03 กันยายน 2564

การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

การจัดการเรียนการสอน  แบบ on-hand  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  

31 สิงหาคม 2564

โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ด้วยทางม.1 บ้านทุ่งศาลา ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จึงขอรับการสนับสนุนจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และกฎระเบียบต่างๆของการจราจรที่ควรรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

29 สิงหาคม 2564

โครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

 27  สิงหาคม 2564  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนบริหารสถานศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน  และอุปกรณ์การเรียนให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (ช่วง3-5 ปี)

27 สิงหาคม 2564

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ประชาชนหรือพนักงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการเจอเหตุเพลิงไหม้และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้องถูกวิธีเวลาประสบเหตุการณ์จริง

27 สิงหาคม 2564

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา   ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

 วันที่  24  สิงหาคม 2564  คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา  ระดับอำเภอแม่วาง  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปี 2564

24 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 18  (265 รายการ)