ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
2,849
เดือนที่แล้ว
2,849
ปีนี้
27,837
ปีที่แล้ว
19,675
ทั้งหมด
47,512
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา สำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านริมขาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเปา นำโดย นายทวีศิลป์ ชัยชนะ สาธารณสุขอำแภอแม่วาง ลงพื้นที่ตรวจลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ณ บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

27 ตุลาคม 2563

ตรวจรับงานพัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าบ้านนายอรุณ อินต๊ะถึงทางเชื่อม รพ.สต.ทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตรวจรับงานพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายอรุณ อินต๊ะถึงทางเชื่อม รพ.สต.ทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

27 ตุลาคม 2563

ตรวจรับงานพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยข้างบ้านนายสมัย จอมปัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตรวจรับงานพัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายสมัย จอมปัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

27 ตุลาคม 2563

ตรวจรับงานพัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เลียบลำเหมืองห้วย ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตรวจรับงานพัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เลียบลำเหมืองห้วย

27 ตุลาคม 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พ่นเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย ม.8 บ้านริมขาน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV)ทั่วทั้งหมู่บ้าน เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) ณ บ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

25 ตุลาคม 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน

12 ตุลาคม 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง  ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง

07 ตุลาคม 2563

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน

06 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายสันปูเลย - ท่าธาร ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายสันปูเลย - ท่าธาร วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

02 ตุลาคม 2563

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01 ตุลาคม 2563

โครงการส่งเวริมสุขภาพการดูแลด้วยแพทย์แผนไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการส่งเวริมสุขภาพการดูแลด้วยแพทย์แผนไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

28 กันยายน 2563

โครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดัวยปัญญาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2563 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดัวยปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา

28 กันยายน 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง  ระหว่างดำเนินการ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง ระหว่างดำเนินการ

14 กันยายน 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายสันปูเลย - ท่าธาร (ห้วยยาว) ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายสันปูเลย - ท่าธาร (ห้วยยาว) ระวห่างดำเนินการ

14 กันยายน 2563

โครงการ ปป.และซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยแก้ว - เฝ้าไร่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

โครงการ ปป.และซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยแก้ว - เฝ้าไร่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ปี 2563 ระหว่างดำเนินการ BOx จุดที่ 2 

14 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (153 รายการ)