ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
316
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
ว่าที่ร้อยตรีกัมปนาท อิ่มอมรพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางธิดาพร อุ่นคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสุมาลี ปัญญา
ครู คศ.1นางนิภา อินทะมูล
ครู คศ.1นายเฉลิมชัย แต้มฉลาด
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวเกรียงไกร อินทะมูล
ผู้ดูแลเด็กนางสาวเสาวนีย์ วรวิรัตน์
ครูนางจันทร์ฉาย แสนป้อ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวทัศนีย์ ยี่บัว
ผู้ดูแลเด็กนางสาวจิระพรรณ ชนะวงค์ษา
คนงานทั่ไปนายนเรศ อ้นชู
คนงานทั่วไปนางสาววริศรา ขุมคำ
คนงานทั่วไป


นางสาวพรพรรณ หน่อคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ