ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
311
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
1
การประชุมกองการศึกษาและวัฒนธรรมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
10 ตุลาคม 2565

แผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประกาศใช้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 กันยายน 2565

กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดโสภารราม (วัดหัวฝาย) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 

16 กันยายน 2565

โครงการห้องสมุดเคลื่่อนที่ แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

กิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่่อนที่ แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

26 สิงหาคม 2565

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการสนับสนุนป้ายรณรงค์พร้อมด้วยทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่ชุมชน เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

18 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

การให้ความรู้เรื่องกล้ามเนื้อ บริหารกล้ามเนื้อ และข้อ การแช่มือ แช่เท้า ด้วยสมุนไพร โดยโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเปา และการทำกายอุปกรณ์อย่างง่าย

05 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 (การทำสบู่ ,น้ำยาล้างจาน ,น้ำยาฆ่าเชื้อ)

02 สิงหาคม 2565

กิจกรรม อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  โดย นายสดา  จิโนเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาพร้อมคณะผู้บริหารฯ  ประธานสภาพร้อมคณะสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2565  ณ บ้านริมขาน  หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น   รับทราบปัญหา  อุปสรรค  ความต้องการในด้านต่าง ๆ ของประชาชน และนำไปสู่การแก้ไข 

26 กรกฎาคม 2565

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีกำจัดยุง ม.7 บ้านใหม่สวรรค์,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดยนายสดา จิโนเป็ง นายกอบต.ดอนเปา พร้อมด้วย นายพล กลอบคำ นายชัยยะ เหมือนเผ่า รองนายกฯ นางเดือนเพ็ญ คำอ้าย เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอนเปา
ได้ลงพื้นที่ควบคุมและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ ม.7 บ้านใหม่สวรรค์ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านใหม่สวรรค์ ที่ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
20 มิถุนายน 2565

ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2565

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีกำจัดยุง ม.7 บ้านใหม่สวรรค์,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่สวรรค์ ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

16 มิถุนายน 2565

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นเคมีกำจัดยุง ม.6 บ้านห้วยเนียม,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใหม่สวรรค์ ลงพื้นที่พ่นเคมีด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ บ้านห้วยเนียม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

12 มิถุนายน 2565

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCOUT  LAND  JUNIOR.  ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๕  ศูนย์พัมนาเด็กเล็กอง๕์การบริาหรส่วนตำบลดอนเปา  ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SCOUT LAND JUNIOR. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่

09 มิถุนายน 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนเปา,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนเปา ตามโครงการสร้างระบบบูรณาการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (สสส.)

08 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา  ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ศิลปะ  วัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา,donpao.go.th

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา  ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนเปา ส่งเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ศิลปะ วัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

02 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (326 รายการ)