ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
318
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
ลำดับรายการวันที่
1กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.ดอนเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ต.ค. 2565
2แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621 ก.ย. 2565
3กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.ดอนเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 ม.ค. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 4 ต.ค. 2564
5นโยบายการตรวจสอบภายใน อบต.ดอนเปา1 ต.ค. 2564
6แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 ก.ย. 2564
7 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567)28 ก.ย. 2564
8รายงานผลการฝึกอบรม โครงการกลยุทธ์ขั้นตอนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน21 เม.ย. 2564
9รายงานผลการฝึกอบรม โครงการเพิ่่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน17 มี.ค. 2564
10คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อบต.ดอนเปา8 ม.ค. 2564

1