ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
317
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งการมอบหมายให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา7 มี.ค. 2565
2คำสั่ง อบต.ดอนเปา ที่ 67/2564 เรื่อง มอบหมายงาน กองคลัง อบต.ดอนเปา ปี 256427 ก.ค. 2564
3คำสั่ง อบต.ดอนเปา ที่ 711/2564 เรื่อง มอบหมายงานกองช่าง22 ก.ค. 2564
4คำสั่ง อบต.ดอนเปา ที่ 007/2564 เรื่อง มอบหมายงาน อบต.ดอนเปา ปี 25644 ม.ค. 2564
5คำสั่ง อบต.ดอนเปา ที่ 716/2563 เรื่อง มอบหมายอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา30 ธ.ค. 2563
6คำสั่ง อบต.ดอนเปา ที่ 715/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา30 ธ.ค. 2563
7คำสั่ง อบต.ดอนเปา ที่ 211/2563 เรื่อง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ15 เม.ย. 2563
8คำสั่ง อบต.ดอนเปา ที่ 569/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง8 ต.ค. 2562
9คำสั่ง อบต.ดอนเปา ที่ 445-2562 เรื่อง แต่งตั้ง พนง.รักษาราชการแทน หัวหน้า สป.30 ส.ค. 2562
10คำสั่ง อบต.ดอนเปา ที่ 588/2561 เรื่อง การมอบหมายให้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง28 ธ.ค. 2561

1