ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
318
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ดอนเปา เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 115 ส.ค. 2565
2ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ดอนเปา เพิ่มเติม ฉบับที่ 115 ส.ค. 2565
3ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อบต.ดอนเปา24 ก.ย. 2564
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 829 ธ.ค. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 718 ธ.ค. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 614 ส.ค. 2563
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 524 ก.ค. 2563
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 425 ก.พ. 2563
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 331 ม.ค. 2563
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 224 ธ.ค. 2562
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 114 ส.ค. 2562
12แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)12 มิ.ย. 2562

1