ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
317
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
ลำดับรายการวันที่
1รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินปีงบประมาณ 256415 มี.ค. 2565
2รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน12 พ.ค. 2564
3งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ 256328 ต.ค. 2563
4รายงานการรับจ่ายเงินเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563
5งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ30 เม.ย. 2563
6งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี256230 เม.ย. 2563
7รายงานสถานะการเงินปี256227 ก.พ. 2563
8งบรับจ่ายเงินปี256227 ก.พ. 2563
9งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี256230 ม.ค. 2563
10งบแสดงฐานะการเงินประจำปี25611 พ.ย. 2561
11รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25615 ต.ค. 2561
12รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 255830 ก.ย. 2558

1