ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
311
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
ลำดับรายการวันที่
1การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน5 ก.ค. 2562
2คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ5 ก.ค. 2562
3คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์5 ก.ค. 2562
4คู่มือทำทะเบียนประวัติข้าราชการ5 ก.ค. 2562
5คู่มือประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง5 ก.ค. 2562
6คู่มือประชาชน การขอใบรับรองก่อสร้าง5 ก.ค. 2562
7คู่มือประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน5 ก.ค. 2562
8คู่มือประชาชน การขอรับการส่งเคราะห์ผู้ป่วยติดเชื้อ5 ก.ค. 2562
9คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติขอทายาทกรณีลูกจ้างประจำ5 ก.ค. 2562
10คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน กรณีลูกจ้างประจำ5 ก.ค. 2562
11คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำ5 ก.ค. 2562
12คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม ม.215 ก.ค. 2562
13คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร5 ก.ค. 2562
14คู่มือประชาชน การขออนุญาตดันแปลง ตาม ม.215 ก.ค. 2562
15คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอน ตาม ม.395 ก.ค. 2562
16คู่มือประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้านถูกทำลาย5 ก.ค. 2562
17คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย5 ก.ค. 2562
18คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน5 ก.ค. 2562
19คู่มือประชาชน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ5 ก.ค. 2562
20คู่มือประชาชน การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ5 ก.ค. 2562

1 2   >>  >|