ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
317
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)25 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)29 ต.ค. 2564
3รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)5 พ.ค. 2564
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา25 มี.ค. 2564
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ25 มี.ค. 2564
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน24 มี.ค. 2564
7มาตรการจัดการเรื่่่องร้องเรียนการทุจริต8 มิ.ย. 2563
8ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด22 พ.ค. 2563
9ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด19 พ.ค. 2563
10มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25639 ม.ค. 2563
11มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบดอนเปา ประจำปีงบประมาณ 25639 ม.ค. 2563
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ9 ม.ค. 2563
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ9 ม.ค. 2563
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ม.ค. 2563
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม8 ม.ค. 2563
16มาตรการป้องกันการรับสินบน8 ม.ค. 2563
17มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 25637 ม.ค. 2563
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 25621 ต.ค. 2561

1 2   >>  >|