ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
317
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป


      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลดอนเปาขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2540 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกกิจจานุเบกษา คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

 

เนื้อที่


     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มีพื้นที่ 111.378 ตารางกิโลเมตร หรือ 69,611.25 ไร่

 

ภูมิประเทศ


สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และบางส่วนเป็ภูเขา ได้แก่พื้นที่ของหมู่ที่ 6, 7, 9 และ 10 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง

 

จำนวนหมู่บ้าน


     ตำบลดอนเปามี 10 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่วางและเขต อบต.ดอนเปา ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง (ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล และบางส่วนอยู่ในเขต อบต.ดอนเปา)
หมู่ที่ 4 บ้านดอนเปา (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่วางเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว (บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล และบางส่วนอยู่ในเขต อบต.ดอนเปา)
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว (อยู่ในเขต อบต.ดอนเปาเต็มพื้นที่)