ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
317
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
3,975
เดือนที่แล้ว
3,952
ปีนี้
38,090
ปีที่แล้ว
34,586
ทั้งหมด
125,963
ไอพี ของคุณ
3.239.75.52


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ-คนพิการ (ย้ายออก) 15 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ-คนพิการ (ย้ายเข้า) 15 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 14 พ.ค. 2564กองคลังDownload
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 11 พ.ค. 2564กองคลังDownload
แบบ ทพ. (คำขอจดทะเบียนพาณิชย์) 11 พ.ค. 2564กองคลังDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01 2 มิ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.02 2 มิ.ย. 2563สำนักปลัดDownload
แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ คนพิการ (ย้ายเข้า) 3 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบการแจ้งย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ คนพิการ (ย้ายออก) 3 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) 3 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 3 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 3 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 3 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
หนังสืออำนาจขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ 3 เม.ย. 2562สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1