ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-489416 // วิสัยทัศน์ : สังคมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการตาม หลักธรรมภิบาล

ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายตรงนายก

http://www.oic.go.th/INFOCENTER56/5697/

E-Learning

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์TAX Smile

QRCodeTAXsmileแบบแสดงความคิดเห็นการมาติดต่อใช้บริการ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 2/04/2562
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
667
เดือนที่แล้ว
3,667
ปีนี้
31,663
ปีที่แล้ว
33,612
ทั้งหมด
84,950
ไอพี ของคุณ
18.212.120.195
ระบบชำระภาษี


-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ 111-006 จากสายห้วยแก้ว – เฝ้าไร่ ถึงสาย ห้อยแก้ว – เฝ้าไร้ บ้านทุ่งศาลา , บ้านห้วยเนียม , บ้านห้วยแก้ว ม1 , 6 , 10  
-:- ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
-:- เชิญร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์  
-:- ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญ  
-:- ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ชม.ถ111-006 จากสายห้วยแก้ว – บ้านเฝ้าไร่ ถึงสาย ห้วยแก้ว – เฝ้าไร่ บ้านทุ่งศาลา, บ้านห้วยเนียม, บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 1, 6, 10 ตำบล ดอนเปา กว้าง ๕ เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ 6,240,000 บาท 
-:- ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา (พ.ศ. 2566-2570) 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
-:-  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและวันหยุด ประจำเดือนตุลาคม 2564 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
โครงการจัดตั่งศูนย์การเรียนรู้ Scout Land Junior.
การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
อบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านบ้านริมขาน หมู่ 8 ต.ดอนเปา (การต้องลายผ้า)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา และชมรมผู้สูงอายุบ้านเหล่าป่าฝาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นฝ้าย (โครงการอบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ 2 ต.ดอนเปา (กองทุนฝ้าย))
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2566) ระหว่างวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ 111-006 จากสายห้วยแก้ว – เฝ้าไร่ ถึงสาย ห้อยแก้ว – เฝ้าไร้ บ้านทุ่งศาลา , บ้านห้วยเนียม , บ้านห้วยแก้ว ม1 , 6 , 10  
-:- แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สวรรค์ (ซอย 4) ชม-ถ 111-009 หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
-:- แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สวรรค์ ซอย 8 (ชม-ถ 111-031) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ชม.ถ111-006 จากสายห้วยแก้ว – บ้านเฝ้าไร่ ถึงสาย ห้วยแก้ว – เฝ้าไร่ บ้านทุ่งศาลา, บ้านห้วยเนียม, บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 1, 6, 10 ตำบล ดอนเปา กว้าง ๕ เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ 6,240,000 บาท 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร 1 ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
-:-  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 
-:- เอกสาร แบบแปลน รายละเอียด โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างป่าช้า หมู่ 10 
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านห้วยแก้ว - เฝ้าไร่ 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารประกอบอาหาร ศพด.อบต.ดอนเปา 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแก้ว ทางเข้าป่าช้า  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเนียม ซอย 3  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง  
-:- ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ซอย 8  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ลำเหมืองห้วย  
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
วัดดอยสัพพัญญู (พระเจ้า 4 ทิศ)

กลุ่มถักเชือกร่ม บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา
ผ้าปักม้ง ม.6
    สินค้าชุมชน ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย

    ระบบงานต่างๆร้องเรียนร้องทุกข์ร้องเรียนทุจริตสำรวงความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักงบประมาณกรมสรรพากร


    แผนที่สำนักงาน

    ปฎิทินกิจกรรม