สินค้าชุมชน ผ้าทอกระเหรี่ยง หมู่ที่ 9 บ้านสันปูเลย
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์
สินค้า OTOP อมรรัตน์ขนมไทย
สินค้า OTOP นำ้พริกปันพร
สินค้าชุมชน ผ้าทอมือพื้นเมืองสีธรรมชาติ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตราลายคราม
สินค้า OTOP กระเป๋าผ้าฝ้าย บ้านทุ่งศาลา
วัดดอยสัพพัญญู
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยมะนาว