:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 ธ.ค. 65
2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 26 ธ.ค. 65
3 แบบ ทพ. (คำขอจดทะเบียนพาณิชย์) 26 ธ.ค. 65