:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตคุณลักษณะ ครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 ค้น

18 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_604_6_10_28.pdf

catalogs_file_604_6_10_71.pdf