:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

9 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_598_58_47_242.pdf