:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2566

21 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายสดา จิโนเป็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักปลัด จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร