:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา // ติดต่อสอบถาม : 053-489416 ต่อ 11 โทรสาร. 053-489416 ต่อ 12 อีเมล : saraban@donpao.go.th

ชื่อ: รณรงค์ป้องกันภัยต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)

7 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

นายสดา จิโนเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา มอบหมายให้ นายพล กลอบคำ รองนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนงานสาธารณสุข ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) พร้อมแจกจ่ายหน้ากาก N95 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร