องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  
     
            
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.167.0.4
ออนไลน์ :  1 คน
เข้าชมวันนี้ :  68 คน
ทั้งหมด :  251,684 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 อบต.ทุ่งปี๊
 อบต.ทุ่งรวงทอง
 อบต.บ้านกาด
 อบต.แม่วิน
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษีฯ สามารถชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงงานด้านทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา วันในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-830519 ต่อ 13
 ดูทั้งหมด
 
 
กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 11:46:10 น. อ่าน 15 คน
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.อำเภอแม่วางร่วมกับหั...
 
 
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวงและพระราชินี
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 12:00:15 น. อ่าน 10 คน
อบต.ดอนเปา ร่วมกับอำเภอแม่วาง ส่วนราชการทั้งภาครัฐ แ...
 
 
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวงและพระราชินี
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 12:00:57 น. อ่าน 10 คน
อบต.ดอนเปา ร่วมกับอำเภอแม่วาง ส่วนราชการทั้งภาครัฐ แ...
 
 
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 11:54:50 น. อ่าน 14 คน
อบต.ดอนเปา ร่วมกับประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมกันปลูกหญ้า...
 
 
แจ้งเตือนจุดเสียงโค้งอันตราย
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 16:37:32 น. อ่าน 23 คน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์...
 ดูทั้งหมด
 
 
อบต.ดอนเปา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาดูแลรถยนต์กู้ชีพ
วันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 12:44:23 น. อ่าน 3 คน
อบต.ดอนเปา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรถยนต์ก...
 
 
ประกาศ กฏกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10:45:16 น. อ่าน 7 คน
ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่วาง ที่ ชม.๒๒๑๘/๔๕๓๘ ลงวัน...
 
 
อบต.ดอนเปาประกาศกำหนดตรวจรับการจ้างงานขุดลอกลำเหมือง ม.2 บ้านเหล่าป่าฝาง
วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09:39:31 น. อ่าน 6 คน
รายละเอียดตามเอกสารที่ประกาศ
 
 
อบต.ดอนเปาประกาศกำหนดตรวจรับการจ้างงานขุดลอกสระ ม.6 บ้านห้วยเนียม
วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09:35:24 น. อ่าน 6 คน
รายละเอียดตามเอกสารที่ประกาศ
 
 
รับโอน จพง.ป้องกันฯ
วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 15:01:23 น. อ่าน 16 คน
อบต.ดอนเปา มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่...
 ดูทั้งหมด
 
 
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 689 คน
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลดอนเปา อำเ...
 
 
วัดดอยสัพพัญญู
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 3,797 คน
วัดดอยสัญญู(บ่อน้ำทิพย์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลดอนเปา ...
 
 
อนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 3,256 คน
อนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ส...
 
 
โบสถ์ดินวัดห้วยปางเม็ง
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 930 คน
โบสถ์ดิน วัดห้วยปางเม็ง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา เปา
 ดูทั้งหมด
 
 
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:50:19 น. อ่าน 51 คน
ส้นค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ คุณจรรยาลักษ์ ใจติ๊บ ที...
 
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอพื้นเมือง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:43:21 น. อ่าน 60 คน
สินค้าชุมชน ผ้าทอพื้นเมือง ที่อยู่ บ้านเหล่าป่าฝาง ห...
 
 
สินค้าโอทอป นำ้พริกปันพร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:18:31 น. อ่าน 47 คน
สินค้าโอทอป น้ำพริกปันพร คุณอมรพรรณ สายศรีนิล ที่อยู...
 
 
สินค้าโอทอป อมรรัตน์ขนมไทย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:13:30 น. อ่าน 77 คน
สินค้าโอทอป อมรรัตน์ขนมไทย คุณสมศรี ชูจิตร ที่อยู่ บ...
 
 
สินค้าโอทอป กระเป๋าผ้าฝ้าย บ้านทุ่งศาลา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:24:59 น. อ่าน 77 คน
สินค้าโอทอป กระเป๋าผ้าฝ้าย บ้านทุ่งศาลา คุณสุธรรม ให...
 ดูทั้งหมด
 ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล  อ่าน 64 คน
 ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  อ่าน 76 คน
 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  อ่าน 68 คน
 นโยบายกำกับบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  อ่าน 48 คน
 รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่าน 65 คน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  อ่าน 42 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง  อ่าน 63 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)  อ่าน 60 คน
 คู่มือสำหรับประชาชน  อ่าน 74 คน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  อ่าน 192 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อ่าน 124 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 8 คน
 ดูทั้งหมด
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่าน 63 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  อ่าน 105 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  อ่าน 239 คน
 ร่างแผนสามปี 2558-2560  อ่าน 429 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 69 คน
 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 57 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน 236 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2556   อ่าน 357 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2555   อ่าน 370 คน
 แผนดำเนินการประจำปี 2553   อ่าน 448 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   อ่าน 368 คน
 ดูทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559   อ่าน 64 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   อ่าน 59 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   อ่าน 148 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   อ่าน 330 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   อ่าน 387 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 ขออนุญาตแนะนำผ้า... Fashion Hometex เมื่อ 19-08-2559 13:33:43 ตอบ 0 คน
 sfdsdfsdf dfsfs เมื่อ 24-05-2559 22:13:22 ตอบ 1 คน
 
 


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภา อบต.ดอนเปา
สายตรงประธานสภา อบต.ดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
 พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘
 พรบ.บริหารบุคคล
 พรบ.ว่าด้วยการออกเสียประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่
 สำนักงานทีดินจังหวัดเชียงใหม่
ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 830519 ต่อ 12 แฟกซ์ 053 830519 ต่อ 11
อีเมล์ info@donpao.go.th
ขอบคุณ FreeWebSubmission.com
xxxpornfilm porngp freematuresexvideos maturesexmilfs sextoysbuzz adultdvdadultdvds iheartfreeporn solbeipornmovies adultporntria porn tube movies