องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  
     
            
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.204.131.99
ออนไลน์ :  1 คน
เข้าชมวันนี้ :  124 คน
ทั้งหมด :  259,211 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 อบต.ทุ่งปี๊
 อบต.ทุ่งรวงทอง
 อบต.บ้านกาด
 อบต.แม่วิน
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษีฯ สามารถชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงงานด้านทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-489416
 ดูทั้งหมด
 
 
การบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่ที่ 2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:44:09 น. อ่าน 11 คน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา นำโดย นายณรงค์ อินต๊ะผัด หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน จัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล โดยรณร
 
 
อบต.สัญจร พบประชาชน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:45:26 น. อ่าน 11 คน
อบต.ดอนเปา ออกให้บริการประชาชน อาทิ บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ บริการรับชำระภาษี บริการแบบบ้าน บริการตรวจวัดความดัน แจกสาร พด. ฯลฯ รวมถึง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์ก
 
 
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(๗ วัน)
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 16:31:17 น. อ่าน 22 คน
วันนี้ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. อำเภอแม่วางร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่วาง ส่วนราชการอำเภอแม่วาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนอำเภอแม
 
 
ศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะในชุมชน
วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 14:15:47 น. อ่าน 45 คน
วันที่ 30 กันยายน 2559 งานพัฒนาชุมชน ได้นำคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง และผู้นำชุมชน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ.บ้านป่าบุก อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน
 
 
กิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่
วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 11:46:10 น. อ่าน 49 คน
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.อำเภอแม่วางร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่วาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่วาง จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่...นำโดยนายสุทิน จันทร์งาม
 ดูทั้งหมด
 
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.10 บ้านห้วยแก้ว
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:58:04 น. อ่าน 7 คน
ตามประกาศ
 
 
ประกาศ ตรวจรับการจ้างโครงการต่อเติมศาลา ม.9
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:16:48 น. อ่าน 26 คน
รายละเอียดตามประกาศ
 
 
ประกาศ ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงประปา ม.1 บ้านทุ่งศาลา
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 16:33:16 น. อ่าน 34 คน
ตามเอกสาร
 
 
ประกาศ ตรวจรับงานโครงการขุดลอก ม.3 บ้านสันโป่ง
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 16:30:42 น. อ่าน 34 คน
ตามเอกสาร
 
 
ประกาศ ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงประปา ม.6 บ้านห้วยเนียม
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 16:47:36 น. อ่าน 36 คน
ตามเอกสาร
 ดูทั้งหมด
 
 
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 742 คน
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลดอนเปา อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
วัดดอยสัพพัญญู
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 3,838 คน
วัดดอยสัญญู(บ่อน้ำทิพย์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลดอนเปา อำเภอ แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
อนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 3,294 คน
อนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์
 
 
โบสถ์ดินวัดห้วยปางเม็ง
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 972 คน
โบสถ์ดิน วัดห้วยปางเม็ง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา เปา
 ดูทั้งหมด
 
 
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:50:19 น. อ่าน 82 คน
ส้นค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ คุณจรรยาลักษ์ ใจติ๊บ ที่อยู่ บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร : 098-8171395
 
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอพื้นเมือง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:43:21 น. อ่าน 91 คน
สินค้าชุมชน ผ้าทอพื้นเมือง ที่อยู่ บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
 
 
สินค้าโอทอป นำ้พริกปันพร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:18:31 น. อ่าน 89 คน
สินค้าโอทอป น้ำพริกปันพร คุณอมรพรรณ สายศรีนิล ที่อยู่ : 479 หมู่ที 6 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 เบอร์โทร : 093-2415359
 
 
สินค้าโอทอป อมรรัตน์ขนมไทย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:13:30 น. อ่าน 153 คน
สินค้าโอทอป อมรรัตน์ขนมไทย คุณสมศรี ชูจิตร ที่อยู่ บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 เบอร์โทร : 086-1795091
 
 
สินค้าโอทอป กระเป๋าผ้าฝ้าย บ้านทุ่งศาลา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:24:59 น. อ่าน 141 คน
สินค้าโอทอป กระเป๋าผ้าฝ้าย บ้านทุ่งศาลา คุณสุธรรม ใหม่จันทร์แดง ที่อยู่ หมู่ที 1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 เบอร์โทร : 086-7198374
 ดูทั้งหมด
 ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล  อ่าน 95 คน
 ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  อ่าน 106 คน
 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  อ่าน 96 คน
 นโยบายกำกับบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  อ่าน 74 คน
 รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่าน 93 คน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  อ่าน 69 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง  อ่าน 95 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)  อ่าน 89 คน
 คู่มือสำหรับประชาชน  อ่าน 103 คน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  อ่าน 218 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อ่าน 129 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 9 คน
 ดูทั้งหมด
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่าน 95 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  อ่าน 133 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  อ่าน 271 คน
 ร่างแผนสามปี 2558-2560  อ่าน 457 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 97 คน
 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 82 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน 264 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2556   อ่าน 388 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2555   อ่าน 394 คน
 แผนดำเนินการประจำปี 2553   อ่าน 476 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   อ่าน 390 คน
 ดูทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560   อ่าน 9 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559   อ่าน 97 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   อ่าน 85 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   อ่าน 176 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   อ่าน 362 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   อ่าน 415 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 ขออนุญาตแนะนำผ้าห่มบริจาค หมอนผ้าห่มค่ะ Fashion Hometex เมื่อ 19-08-2559 13:33:43 ตอบ 0 คน
 sfdsdfsdf dfsfs เมื่อ 24-05-2559 22:13:22 ตอบ 1 คน
 
 


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภา อบต.ดอนเปา
สายตรงประธานสภา อบต.ดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
 พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘
 พรบ.บริหารบุคคล
 พรบ.ว่าด้วยการออกเสียประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่
 สำนักงานทีดินจังหวัดเชียงใหม่
ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 489416 แฟกซ์ 053 489416
อีเมล์ info@donpao.go.th
ขอบคุณ FreeWebSubmission.com