องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  
     
            
     

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายนามสมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
 KM:knowledge management
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  23.20.75.214
ออนไลน์ :  1 คน
เข้าชมวันนี้ :  6 คน
ทั้งหมด :  247,501 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 อบต.ทุ่งปี๊
 อบต.ทุ่งรวงทอง
 อบต.บ้านกาด
 อบต.แม่วิน
 เทศบาลตำบลแม่วาง
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษีฯ สามารถชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึงงานด้านทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา วันในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-830519 ต่อ 13
 ดูทั้งหมด
 
 
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13:53:05 น. อ่าน 6 คน
มื่อ 18 ส.ค.59 กกล.รส.มทบ.33 กองร้อยที่ 4 อ.แม่วาง/อ.ดอยหล่อ ได้...
 
 
งานพัฒนาชุมชน จัดอบรมอาชีพจักสาน
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13:49:52 น. อ่าน 8 คน
งานพัฒนาชุมชน อบต.ดอนเปาจัดอบรมอาชีพจักสานแก่ กลุ่มผ...
 
 
การประชุมสภา อบต.ดอนเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 07:46:18 น. อ่าน 8 คน
การประชุมสภา อบต.ดอนเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ป...
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 15:03:24 น. อ่าน 11 คน
อบต.ดอนเปา ร่วมกับ สหกรณ์ห้วยมะนาว และนักเรียนโรงเรี...
 
 
กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13:23:02 น. อ่าน 19 คน
อบต.ดอนเปา ร่วมกัน รพสต.ทุ่งศาลา และกลุ่ม อสม.บ้านทุ่ง...
 ดูทั้งหมด
 
 
รับโอน จพง.ป้องกันฯ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 10:46:38 น. อ่าน 7 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชีย...
 
 
วิธีรับมือกับอุทกภัย
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 16:36:14 น. อ่าน 12 คน
เตรียมพร้อมก่อนอุทกภัยจะมาถึงตัว
 
 
ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชั่นฯ (ฉบับที่ 14)
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 16:29:02 น. อ่าน 14 คน
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภาคเหนืออาจมีปริมาณฝนเพิ...
 
 
ประกาศกฏกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดััดแปลง หรือการเปลี่ยนการใช้อาคาร
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 11:20:25 น. อ่าน 23 คน
กองช่าง อบต.ดอนเปาขอประกาศให้ประชาชนในท้องที่ทราบ เร...
 
 
อบต.ดอนเปา ประกาศกำหนดตรวจรับการจ้างงานถนนคสล. ม.3 บ้านสันโป่ง
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 09:20:19 น. อ่าน 23 คน
ตามประกาศ
 ดูทั้งหมด
 
 
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 667 คน
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลดอนเปา อำเ...
 
 
วัดดอยสัพพัญญู
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 3,780 คน
วัดดอยสัญญู(บ่อน้ำทิพย์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลดอนเปา ...
 
 
อนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 3,243 คน
อนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ส...
 
 
โบสถ์ดินวัดห้วยปางเม็ง
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12:52:01 น. อ่าน 914 คน
โบสถ์ดิน วัดห้วยปางเม็ง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา เปา
 ดูทั้งหมด
 
 
สินค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านใหม่สวรรค์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:50:19 น. อ่าน 40 คน
ส้นค้าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ คุณจรรยาลักษ์ ใจติ๊บ ที...
 
 
สินค้าชุมชน ผ้าทอพื้นเมือง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:43:21 น. อ่าน 40 คน
สินค้าชุมชน ผ้าทอพื้นเมือง ที่อยู่ บ้านเหล่าป่าฝาง ห...
 
 
สินค้าโอทอป นำ้พริกปันพร
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:18:31 น. อ่าน 31 คน
สินค้าโอทอป น้ำพริกปันพร คุณอมรพรรณ สายศรีนิล ที่อยู...
 
 
สินค้าโอทอป อมรรัตน์ขนมไทย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:13:30 น. อ่าน 43 คน
สินค้าโอทอป อมรรัตน์ขนมไทย คุณสมศรี ชูจิตร ที่อยู่ บ...
 
 
สินค้าโอทอป กระเป๋าผ้าฝ้าย บ้านทุ่งศาลา
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:24:59 น. อ่าน 51 คน
สินค้าโอทอป กระเป๋าผ้าฝ้าย บ้านทุ่งศาลา คุณสุธรรม ให...
 ดูทั้งหมด
 ประกาศ อบต.ดอนเปา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล  อ่าน 54 คน
 ประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  อ่าน 57 คน
 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  อ่าน 55 คน
 นโยบายกำกับบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  อ่าน 38 คน
 รายงานงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่าน 52 คน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558  อ่าน 32 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับปรับปรุง  อ่าน 53 คน
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)  อ่าน 49 คน
 คู่มือสำหรับประชาชน  อ่าน 62 คน
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  อ่าน 172 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา  อ่าน 120 คน
 sfsdfsdf  อ่าน 8 คน
 ดูทั้งหมด
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2558  อ่าน 53 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  อ่าน 93 คน
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  อ่าน 228 คน
 ร่างแผนสามปี 2558-2560  อ่าน 417 คน
 ดูทั้งหมด
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 61 คน
 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558   อ่าน 45 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557   อ่าน 225 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2556   อ่าน 347 คน
 แผนดำเนินงานประจำปี 2555   อ่าน 361 คน
 แผนดำเนินการประจำปี 2553   อ่าน 436 คน
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2552   อ่าน 357 คน
 ดูทั้งหมด
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2559   อ่าน 55 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2558   อ่าน 47 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2557   อ่าน 138 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2556   อ่าน 317 คน
 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปี 2555   อ่าน 377 คน
 ดูทั้งหมด  ตั้งคำถามใหม่
 ขออนุญาตแนะนำผ้า... Fashion Hometex เมื่อ 19-08-2559 13:33:43 ตอบ 0 คน
 sfdsdfsdf dfsfs เมื่อ 24-05-2559 22:13:22 ตอบ 1 คน
 
 


นางบัวทัน ชัยวงค์
ประธานสภา อบต.ดอนเปา
สายตรงประธานสภา อบต.ดอนเปา
นายดนัย แสงอรุณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
 พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘
 พรบ.บริหารบุคคล
 พรบ.ว่าด้วยการออกเสียประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงใหม่
 สำนักงานทีดินจังหวัดเชียงใหม่
ลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา
461/9 หมู่ที่4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 053 830519 ต่อ 12 แฟกซ์ 053 830519 ต่อ 11
อีเมล์ info@donpao.go.th
ขอบคุณ FreeWebSubmission.com
porngp freematuresexvideos xxxxstreamingporn sextoysbuzz sexe-games pornstarsawards solbeipornmovies adultporntria porn tube movies